FAU

FAU skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, de skal legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og de skal skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU-leder er Anna Ryymin - aryymin@gmail.com

Her finner du en foreløpig liste over FAU-medlemmene for skoleåret 2017-18 (pdf)

Møter i FAU

Tirsdag 20. mars kl. 19.00 (uke 12)

Tirsdag 8. mai kl. 19.00 (uke 19)

Tirsdag 12. juni kl. 19.00 (uke 24) 

Datoer for natteravn

Fredag 12/1-17  Stenbråten 7. trinn (uke 2)

Fredag 2/2-17   Stenbråten 6. trinn (uke 5)

Fredag 16/3-17  Stenbråten 5. trinn (uke 11)

Fredag 20/4-17  Stenbråten 7. trinn (uke 16)

Fredag 1/6-17   Stenbråten 6. trinn (uke 22)