FAU

FAU skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, de skal legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og de skal skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FAU-leder er Anna Ryymin - aryymin@gmail.com

Her finner du en foreløpig liste over FAU-medlemmene for skoleåret 2017-18 (pdf)

Møter i FAU

Tirsdag 13. februar kl. 19.00 (uke 7)

Tirsdag 20. mars kl. 19.00 (uke 12)

Tirsdag 8. mai kl. 19.00 (uke 19)

Tirsdag 12. juni kl. 19.00 (uke 24) 

Datoer for natteravn

Fredag 12/1-17  Stenbråten 7. trinn (uke 2)

Fredag 2/2-17   Stenbråten 6. trinn (uke 5)

Fredag 16/3-17  Stenbråten 5. trinn (uke 11)

Fredag 20/4-17  Stenbråten 7. trinn (uke 16)

Fredag 1/6-17   Stenbråten 6. trinn (uke 22)