FAU

Siste nytt

Referat fra FAU-møtet 4/12-18 (pdf)

FAU for første gang (pdf)

Evaluering av storforeldremøtet med mobbeombud Kjersti Owren (pdf)

FAU-leder er Trine Oftenes - trineof@gmail.com

Nestleder er Anna Ryymin - aryymin@gmail.com