Leirskole

Stenbråten skole har valgt Mesnali som fast leirskolested. Det er elever på 6. trinn som drar på leirskolen.

Her kan du lese mer om leirskolen