Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er skolens høyeste organ og skal bidra til god kommunikasjon og informasjon mellom ledelsen, elevenes foreldre, de ansatte og elevene. Driftsstyremøtene er åpne møter, men i saker som skal være unntatt offentlighet lukkes møtet. Referatene legges ut på denne siden. Øvrige sakspapirer er tilgjengelige på skolens kontor.

Driftsstyrets leder er Rune Jordet.

Man kan eventuelt kontakte rektor, som er sekretær for DS.