Driftsstyret

Driftsstyret er skolens høyeste organ og skal bidra til god kommunikasjon og informasjon mellom ledelsen, elevenes foreldre, de ansatte og elevene. Driftsstyremøtene er åpne møter, men i saker som skal være unntatt offentlighet lukkes møtet. Referatene legges ut på denne siden. Øvrige sakspapirer er tilgjengelige på skolens kontor.

Driftsstyrets leder er Guttorm Hasle - guttorm.hasle@dnb.no 

Eventuelt kan man kontakte rektor, som er sekretær for DS.

Driftsstyrets oppgaver ble 8/10-09 fastsatt av Bystyret i Reglement for driftsstyrene i Osloskolene (pdf)