Hovedseksjon

Informasjon

Varer, pakker, tilbud til skolene, aviser, kursinvitasjoner osv. som kommer per post skal sendes til besøks- og leveringsadressen vår:

Stenbråten skole,

Hans Breiens vei 10,

1283 Oslo

Saksdokumenter skal sendes til postadressen vår:

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Stenbråten skole, 

Postboks 6127 Etterstad, 

0602 Oslo

eller per e-post til postmottak.Stenbraten@osloskolen.no