Hovedseksjon

Åpningstider

Åpningstider kl. 07.30-17.00.

Elever med heldagsplass kan benytte tilbudet hele åpningstiden, også i ferier.

Elever med halvdagsplass:

  • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene jevnt ut over uken og kun etter skoletid.
  • Barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • Barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Aktivitetsskolen er åpen i skolens ferier og fridager unntatt:

  • Hele juli.
  • Offentlige fridager og helligdager.
  • Julaften og nyttårsaften.

Etter sommerferien åpner AKS 1. august.