Hovedseksjon

Åpningstider

07.30 - 08.30: Morgenåpning

Elevene kan om ønskelig spise medbrakt frokost. Vi legger vekt på rolige aktiviteter denne timen.

Etter skoletid

Når elevene kommer fra skolen, registreres hver enkelt elev på avdelingens krysseliste. Dersom noen mangler, og ingen beskjed er gitt om at eleven har fri eller er syk, vil vi ta kontakt med foresatte. Derfor er det viktig å gi beskjed til oss hvis eleven ikke skal på Aktivitetsskolen.

Dagens måltid

Vi serverer dagens måltid på avdelingene. Dette er dagens samlingsstund, og også en fin anledning til å gi elevene aktuelle beskjeder fra oss. Vi informerer også om dagens aktiviteter. Elevene velger en av aktivitetene vi tilbyr. Om de ikke ønsker å delta på noen av dagens alternativer, kan de velge frilek ute.

14.30 - 15.30: Dagens aktiviteter

Alle aktiviteter avvikles mellom 14.30 - 15.30. Aktivitetene varierer fra dag til dag, og fra uke til uke. Informasjon om dette vil stå på ukeplanen.

15.30 - 16.30: Leksehjelp på 3. og 4. trinn

Alle elever på 3. og 4. trinn har tilbud om leksehjelp. Det er påmelding og det stilles krav til eleven om arbeidsro og arbeidsinnsats.

16.00 - 17.00: Dagens slutt

Etter kl.16.00 skal elevene være inne. Hver avdeling sjekker at elevene som ikke er krysset ut kommer inn på Aktivitetskolen. Vi spiller spill, tegner, leser eller andre litt rolige aktiviteter. Vi stenger kl.17.00.