Strategisk plan

Her finner du skolens strategiske plan for 2017-20, med tilhørende tiltaks- og aktivitetsplan.