Hovedseksjon

Digitale ferdigheter (inkludert bruk av iPad)

iPad på skolen vår

Vi startet med iPad 1:1 på ett trinn i 2013, nå har alle elevene hver sin iPad.

Fokuset er på læring og elevproduksjon.

Elever og foresatte skriver under på en utlånsavtale. Elevene kan ha nettbrettene hjemme og på skolen. De som ønsker å kjøpe tastatur, kan gjøre det. Elevene må ha eget headset.

Etter en prøveperiode på ca. to uker, kan elevene ta iPadene med hjem. iPadene skal på skolen hver dag. iPadene skal lades hjemme, og ha minst 50% strøm ved skolestart.

På skolen er iPaden koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har begrensninger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme.

Vi er bevisst på utfordringene som kan følge med bruk av læringsbrett 1:1 i undervisningen, eksempelvis distraksjon og avsporinger på nettet hos elever. Skolen legger vekt på godt nettvett som en del av undervisningen. God klasseledelse vil alltid være det mest sentrale for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til økt læringsutbytte.

Vår erfaring er at elevene blir
• mer aktive i sin læringsprosess
• mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter)

Undervisningen blir også mer variert, flere opplever økt glede og økt motivasjon til å jobbe med skolearbeid, samt at mange opplever større grad av mestring på skolen.

Andre fordeler
• tidsbesparende
• elevene lærer hverandre nye ting
• mindre papir (kopier)

Vanlige spørsmål om iPad

Hvorfor har skolen innført læringsbrett? 

Vi mener at dette er veien å gå for å bidra til mer læring og til å utvikle mennesker som er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss. Brukt på en riktig måte er det et verktøy som vi mener øker effekten på læring. Framtida blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene våre skal stå best mulig rustet. Våre og andre skolers erfaringer sier at bruk av læringsbrett i undervisningen har mange gevinster opp mot elevenes læring.

Hvilket utstyr får elevene?

Elevene får en Apple iPad, et deksel og en lader.

Hvorfor må foresatte skrive under en lånekontrakt?

Ved å skrive under bekrefter foresatte og eleven å ha mottatt en iPad med utstyr, samt at de har lest reglene for bruk av iPaden.

Har jeg erstatningsplikt ved ødelagt læringsbrett?

Ja, du kan bli erstatningspliktig for alt materiell du låner på skolen utover normal bruksslitasje. I kontrakten som alle foresatte må skrive under på, står det at det er vanlige erstatningspliktige regler som gjelder. Skolen i Norge har et gratisprinsipp, og alle elever får låne det de i utgangspunktet trenger for læringsarbeidet på den enkelte skole. Alt utstyr man mottar er til utlån. Dvs. at man leverer tilbake ting man har lånt med normal bruksslitasje, f.eks. skolebøker. Blir disse ødelagt på skolen eller hjemme, kan man bli man erstatningspliktig (jfr. Erstatningsloven § 1.1 og § 1.2). Tilfellene vurderes skjønnsmessig, og vurderes opp mot kravet om uaktsomhet. Kontrakten dere må skrive under, er ikke mer bindene enn erstatningsloven, men vil være et dokument til opplysning og bevisstgjøring av hva man konkret forholder seg til ved erstatningsplikt for læringsbrett.

Hvis man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller kan man ordne det på egen hånd?

Skolen ønsker å ta hånd om dette, men det er mulig å fikse problemet selv. Ta kontakt med kontaktlærer hvis dette skjer.

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Gjennom kontaktlærer som eventuelt formidler behov videre.

Kan man laste ned egne apper til iPaden?

Nei.

Kan elevene bruke eksternt tastatur?

Elevene får ikke tastatur fra skolen. Skolen forventer heller ikke at elevene har tastatur. Elevene kan bruke eksternt tastatur hjemme og på skolen hvis de ønsker det.

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av uønsket innhold?

Når eleven er pålogget skolens nettverk, fungerer den vanlige brannmuren og innholdskontrollen. Brannmurer og filtre på de forskjellige hjemmenettverkene har skolen ingen kontroll over. Nettfilter er som standard aktivert på alle skoler. Filteret vil ta det meste, men det er dessverre noe som går gjennom. Derfor er det viktig at skolene fortsetter å ha gode nettvettrutiner. iPadene er også beskyttet av et nasjonalt filter som vedlikeholdes av Kripos. Dette nettverket har begrensninger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme.

Hvem har ansvar for bruken av iPaden på fritiden?

Det er viktig for oss å presisere at iPaden er et læringsverktøy, også på fritiden, som primært skal brukes til leksearbeid. Når elevene bruker iPaden på fritiden, er det opp til den enkelte familie å sikre at iPaden brukes på en trygg måte.

Hvordan tenker dere å videreutvikle elevenes håndskrift?

iPaden vil ikke erstatte håndskrift. Elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

På skolen vil det, som før, være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør. Det er lurt med kjøreregler som tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at iPaden ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke i det hele tatt. iPad-en bør ha et fast sted for lading, slik at vi slipper å lete etter den i en travel morgenstund osv.

Hvordan vil skolen håndtere brudd på reglene for bruk av iPad?

Dersom skolen får melding om brudd på reglene, vil det få konsekvenser for eleven i henhold til gjeldende regelverk som eleven har skrevet under på. Én mulig konsekvens er inndraging av iPaden for en periode.