Hovedseksjon

Undervisning i samisk

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. 

Les mer på Oslo kommunes nettsider