Hovedseksjon

Om AKS på Stenbråten

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Aktivitetsskolens leder er Ingelin Nørstenæs, ingelin.norstenaes@ude.oslo.kommune.no

Rektor ved Stenbråten skole, Lene Fosser Minge, er Aktivitetsskolens administrative og faglige leder.

Stenbråten Aktivitetsskole satser på å gi utfordringer og aktiviteter som står i forhold til elevenes alder og modenhet. Aktivitetene preges av en stor grad av valgfrihet, men vi vil forsøke å motivere elevene til å delta. For oss er det viktig å innfri barnas ønsker og valg slik at oppholdet hos oss blir lystbetont. Vi legger vekt på utvikling av fysiske ferdigheter gjennom varierte tilbud. Med utvikling av fysiske ferdigheter mener vi evne til å utføre fin- og grovmotoriske aktiviteter. Videre vektlegges utvikling av sosiale ferdigheter gjennom lek og samhandling, språkutvikling og konfliktløsning.

Ved Stenbråten Aktivitetsskole mener vi det er viktig med et personale som trives og opplever at de har en meningsfull jobb. For å oppnå dette er det gitt større ansvar til hver enkelt ansatt, hvor alle er med på utformingen av de daglige aktivitetene. Ved nyansettelser legger vi vekt på samarbeid og individuelle kunnskaper, slik at vi kan tilby elevene stor grad av variasjon i aktivitetene vi tilbyr.

Ukeplan

For oss er det viktig med et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene. For at dere hele tiden skal være oppdatert i forhold til hva vi foretar oss, og hvilke aktiviteter vi holder på med, vil vi hver fredag legge ut ny ukeplan på skolens hjemmesider. Denne inneholder alt av aktiviteter, meny for hele uken, samt aktuelle beskjeder fra oss.

Foreldresamtaler

Skulle noen ha behov for individuelle samtaler med oss, er vi selvfølgelig åpne for det. Vi er også tilgjengelige på telefon eller e-post om det er noe dere ønsker å ta opp med oss.

Beskjeder

Dessverre opplever vi at alt for mye tid går bort til å ta i mot og videreformidle beskjeder fra foreldre. Dette er tid vi tar fra elevene. Derfor må vi be om at det blir sendt skriftlige beskjeder, gjerne pr. e-post, eller ring på formiddagen. Dersom beskjed blir gitt pr. e-post, vil dere få en bekreftelse på at beskjeden er mottatt. Etter at elevene har kommet til oss på ettermiddagen, har vi ikke kapasitet til å lete opp elever for videreformidling av beskjeder (kun nødstilfelle). Vi håper dere har respekt og forståelse for dette. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å ringe for å få bekreftet avtaler elevene gjør seg imellom. Dette må enten avtales på forhånd, eller når elevene blir hentet. Når elevene blir hentet ved dagens slutt, må det gis beskjed til den ansatt som står med krysselister på kjøkkenet.

Rammeplan/lokal plan

AKS følger Oslo kommunes Oslostandard for Aktivitetsskolen og rammeplan for Aktivitetsskolen. Dere finner lokal plan for 2021-22 i dokumentlista.

Les mer på Oslo kommunes nettsider