Hovedseksjon

Om AKS på Stenbråten

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Måltidet på Aktivitetsskolen er en sosial arena som brukes til samtale og språkstimulering. I tillegg er måltidet en viktig arena for å gi elevene nødvendig energi, basert på sunne og gode matvaner.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til følgende nasjonale og lokale føringer:

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned og to planleggingsdager i august.

Aktivitetsskolens leder er Line Sørtømme, line.sortomme@osloskolen.no

Rektor ved Stenbråten skole, er Kjetil Syvderud.

Stenbråten Aktivitetsskole satser på å gi utfordringer og aktiviteter som står i forhold til elevenes alder og modenhet. Aktivitetene preges av en stor grad av valgfrihet, men vi vil forsøke å motivere elevene til å delta. For oss er det viktig å innfri barnas ønsker og valg slik at oppholdet hos oss blir lystbetont.

Ved Stenbråten Aktivitetsskole mener vi det er viktig med et personale som trives og opplever at de har en meningsfull jobb. For å oppnå dette er det gitt større ansvar til hver enkelt ansatt, hvor alle er med på utformingen av de daglige aktivitetene. Ved nyansettelser legger vi vekt på samarbeid og individuelle kunnskaper, slik at vi kan tilby elevene stor grad av variasjon i aktivitetene vi tilbyr.

Ukeplan og månedsbrev

For oss er det viktig med et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene. For at dere hele tiden skal være oppdatert i forhold til hva vi foretar oss, og hvilke aktiviteter vi holder på med, vil vi hver fredag legge ut ny ukeplan på skolen hjemmeside (og sende ut på skolemelding). Månedsbrev blir lagt ut og sendt ut som skolemelding i slutten av hver måned.

Foreldresamtaler

Skulle noen ha behov for individuelle samtaler med oss, er vi selvfølgelig åpne for det. Vi er også tilgjengelige på telefon eller e-post om det er noe dere ønsker å ta opp med oss.

Beskjeder

Dessverre opplever vi at alt for mye tid går bort til å ta imot og videreformidle beskjeder fra foreldre. Dette er tid vi tar fra elevene. Derfor må vi be om at det blir sendt skriftlige beskjeder, pr. e-post/skolemelding til baselederne, eller ring på formiddagen. Etter at elevene har kommet til oss på ettermiddagen, har vi ikke kapasitet til å lete opp elever for videreformidling av beskjeder (kun nødstilfelle). Vi håper dere har respekt og forståelse for dette. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å ringe for å få bekreftet avtaler elevene gjør seg imellom. Dette må enten avtales på forhånd, eller når elevene blir hentet. Husk å krysse leven ut ved dagens slutt når eleven hentes.