Foreldreundersøkelsen

Hva er foreldreundersøkelsen?

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjennomføres i Osloskolen fra 16.-30. mars 2021.

Les mer her