Hovedseksjon

Fiolinundervisning

Stenbråten skole er en musisk skole som har vært så heldige å få mulighet til å gå inn i et samarbeid med kulturskolen om fiolinundervisning i skoletiden.

Fiolinundervisningen vil foregå på 4. og 5. trinn mandager og tirsdager. Dette er et frivillig tilbud, hvor de elevene som har lyst, får mulighet til å lære seg å spille fiolin. Fiolinundervisning vil foregå i grupper på seks elever, 30 minutter per gruppe. Hvor lenge en gruppe deltar, avhenger av hvor mange elever som ønsker å benytte seg av tilbudet. Fiolinundervisningen vil foregå i undervisningstid uavhengig av fag.

Alle elevene på 4. og 5. trinn har fått mulighet til å melde seg på. Foresatte til de elevene som har meldt seg på vil få beskjed av kontaktlærer.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å benytte seg av dette tilbudet.