Ordensregler

Skolereglene er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at vi skal ha en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Her finner du skolens ordensregler.

Her er Osloskolenes sentrale ordensreglement