Ordensregler

Skolereglene er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at vi skal ha en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Her finner du Oslo kommunes og skolens ordensregler.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen - 3/7-18 (pdf)

Les mer på Oslo kommunes sider