Hovedseksjon

Bibliotek

Som skolens senter for kunnskapsutvikling og informasjon har skolebiblioteket funksjon som:

  • Opplæringsbibliotek som inkluderer læremiddelsamling, studie- og oppslagsbibliotek.
  • Allmennkulturelt bibliotek som inneholder skjønnlitteratur og faglitteratur.
  • IKT-senter som omfatter katalogtjenester, programvare, Internett og teletjenester.
  • Lærerbibliotek som har funksjon av å være dokumentbibliotek og håndbokbibliotek.

Skolens bibliotekar heter Ann-Elin Olsen, ann.olsen@osloskolen.no

Her kan du søke i skolens bokbase