Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Rektor Kjetil Syvderud:

kjetil.syvderud@osloskolen.no

Assisterende rektor Marit Hauge Mansaray, ansvarlig 1. trinn og S-klassen og Grønn gruppe:

marit.mansaray@osloskolen.no

Undervisningsinspektør Stine Susanne Domaas, ansvarlig 2.-4. trinn:

stine.domaas@osloskolen.no

Undervisningsinspektør Beate Furali Marswall, ansvarlig 5.-7. trinn:

beate.marswall@osloskolen.no

AKS-leder Line Sørtømme:

line.sortomme@osloskolen.no

 

Administrasjon

Sosiallærer Louice Lindholm-Larsen:

louice.lindholm-larsen@osloskolen.no

Konsulent Runa Bang Odden:

runa.odden@osloskolen.no

Konsulent Hanna Kvitvik

hanna.kvitvik@osloskolen.no

Kontorassistent Alette Heimstad:

alette.heimstad@osloskolen.no

AKS-nestleder Geirr Saksvold:

geirr.bjerkestrand.saksvold@osloskolen.no

 

Andre funksjoner

Vaktmester Bjørn Dekko:

bjorn.dekko@osloskolen.no

Renholdsleder Sriskantharajah Rajagopal:

sriskantharajah.rajagopal@osloskolen.no

Helsesykepleier Renate Larsen:

renate.larsen@bsn.oslo.kommune.no

Sykepleier Hege Eriksen:

hege.eriksen@bsn.oslo.kommune.no