Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Rektor Lene Fosser Minge: lene.fosser.minge@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Andreas Mikkelborg: andreas.mikkelborg@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Linda Tyssøy Blegen: linda.tyssoy@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør Hilde Eldholm: hilde.eldholm@ude.oslo.kommune.no

AKS-leder Ingelin Nørstenæs: ingelin.norstenaes@ude.oslo.kommune.no

Administrasjon

Sosiallærer Louice Lindholm-Larsen: louice.lindholm-larsen@ude.oslo.kommune.no

Konsulent Runa Bang Odden: runa.odden@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær Mitra Rezazadeh: mitra.rezazadeh@ude.oslo.kommune.no 

Kontorassistent Trine Furulund: trine.furulund@ude.oslo.kommune.no

AKS-nestleder Geirr Saksvold: geirr.bjerkestrand.saksvold@ude.oslo.kommune.no

Andre funksjoner

Vaktmester Bjørn Dekko: bjorn.dekko@osloskolen.no

Renholdsleder Sriskantharajah Rajagopal: sriskantharajah.rajagopal@osloskolen.no

Helsesykepleier Kaisa Løkkevik: kaisa.helen.lokkevik@bsn.oslo.kommune.no

Sykepleier Hege Eriksen: hege.eriksen@bsn.oslo.kommune.no