Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen.

Tema og spørsmål

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater. Nasjonale og fylkesvise resultater publiseres på udir.no. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1.