Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen.

Tema og spørsmål

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater. I januar publiseres nasjonale og fylkesvise resultater på udir.no. I mars publiseres resultater på skoleporten.no. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1.