Vår profil

Stenbråten skole har gode fasiliteter for læring ute og inne. Skolens byomfattende spesialgruppe for elever med psykisk utviklingshemming befinner seg i egne lokaler ved samlingssalen i hjertet av skolen, og sprer glede til alle som tar seg tid til å stoppe opp litt.

Visjonen vår er "Sammen om læring".

Vi har tre satsingsområder

  • lesing som grunnleggende ferdighet
  • digitale ferdigheter
  • sosiale ferdigheter

I Aktivitetsskolen er læringsstøttende aktiviteter et prioritert område.

Vektlegger et inkluderende læringsmiljø 

Skolen vektlegger et inkluderende læringsmiljø der elever får god, tilpasset opplæring og sosiale ferdigheter med utgangspunkt i Webster-Strattons program for håndtering og forebygging av atferdsproblemer (De Utrolige årene, DUÅ).

Skolen ønsker å ha en musisk profil der grunnleggende ferdigheter og dybdelæring utvikles gjennom sanser og ulike fagområder.

Leirskole

Glade elever på leirskolen.