Hovedseksjon

Vår profil

Vårt slagord er "sammen om læring".

Stenbråten skole har som mål å gi alle elever relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, og bidrar til et bærekraftig samfunn. Skolen ønsker å være en treningsarena der elever og ansatte erfarer at de hører til, bidrar og er betydningsfulle deltakere i fellesskapet.

Profesjonsfellesskapet legger til rette for at eleven medvirker til å gradvis øke sin kompetanse. Eleven tilegner seg kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner gjennom forståelse, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Stenbråtenmetoden, fellesskapende aktiviteter og skolens musiske profil preger praksis og tradisjoner på Stenbråten skole. Grunnleggende ferdigheter tilegnes gjennom og varierte og elevaktive arbeidsformer, og bidrar til sosial mobilitet. Tillit og handlingsrom kjennetegner samarbeidet mellom interne og eksterne aktører i tråd med slagordet Sammen om læring.

Leirskole