Vår profil

Stenbråten skole på Mortensrud er læringsarena for 512 elever på 1.-7. trinn og 84 ansatte. Skolen har gode fasiliteter for læring ute og inne. Skolens byomfattende spesialgruppe for elever med psykisk utviklingshemming befinner seg i egne lokaler ved samlingssalen i hjertet av skolen, og sprer glede til alle som tar seg tid til å stoppe opp litt.

Visjonen vår er Sammen om læring. Vi har tre satsingsområder: lesing som grunnleggende ferdighet, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter. I Aktivitetsskolen er læringsstøttende aktiviteter et prioritert område.

Skolen vektlegger et inkluderende læringsmiljø der elever får god, tilpasset opplæring og sosiale ferdigheter med utgangspunkt i Webster-Strattons program for håndtering og forebygging av atferdsproblemer (De Utrolige årene, DUÅ).

Skolen ønsker å ha en musisk profil der grunnleggende ferdigheter og dybdelæring utvikles gjennom sanser og ulike fagområder.

Skolen vår