Hovedseksjon

Klasselister i Skolemelding og i Portalen

For å forenkle utdelingen av klasselister, er det laget dynamiske klasselister for foresatte i Skolemeldingsappen og Portalen.

Klasselisten er tilgjengelig for foresatte i Osloskolen som har barn under 18 år. Listen blir synlig for foresatte som har barn i samme klasse (gruppe). Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

Velger selv hva som skal vises

For å lage en klasseliste med kontaktinformasjon til foresatte kreves det samtykke fra foresatte. Klasselisten er derfor i utgangspunktet tom.

Foresatte velger selv hvilke opplysninger fra det skoleadministrative systemet som skal fremgå av klasselisten (enten ingen opplysninger, elevens og foresattes navn, telefon, adresse og e-post).

Dette valget gjøres av foresatte under Innstillinger i appen eller under Min profil i Portalen. Skolen trenger derfor ikke lenger dele ut klasselister.

Listene blir offentlige

Når listene er synlige for foresatte, er de også å regne som offentlige. Det betyr at alle som ber om kopi av en klasseliste har krav på å få innsyn i listen. I appen/Portalen vil det være en hjelpetekst til foresatte med informasjon om dette.