Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget, eller SMU, har som formål å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. De skal gi råd til skolen om skolemiljøet, men ikke fatte bindende vedtak. De kan også be skolen om å sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet.

SMU kan påvirke og bidra med:

  • Godt fysisk miljø
  • Godt psykososialt miljø
  • Ordensreglement
  • Brukerreglement
  • Brukerundersøkelser
  • Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen
  • Trivselstiltak