Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Lill Ann Martinsen.
Trefftid: Mandag - fredag kl. 08.30-15.00.
Tlf: 22 76 51 10  #  47 62 20 57
E-post: lill.ann.martinsen@bsn.oslo.kommune.no

Sykepleier: Hege Nøren Eriksen
Trefftid: Mandag - fredag kl. 08.30–15.00.
Tlf: 48 29 76 31
E-post: hege.eriksen@bsn.oslo.kommune.no

Skolelege: Waqqas Sultan.

Les om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Les mer om skolehelsetjenesten ved Stenbråten skole (pdf)