Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiers rolle er å bistå barna, foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Kontaktinformasjon

Renate Larsen
Tilstede: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.30-15.00
Telefon: 47622057
E-post: renate.larsen@bsn.oslo.kommune.no

Hege Nøren Eriksen
Tilstede: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.30-15.00
Telefon: 48297631
E-post: hege.eriksen@bsn.oslo.kommune.no

Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærer og PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste).

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten i bydel søndre Nordstrand

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

Program

1. trinn:

 • Presentasjon av helsesykepleier i klassene, pluss undervisning.
 • Deltagelse på foreldremøte.
 • Alle elever på 1. trinn med foresatte vil i løpet av skoleåret bli innkalt til skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt, og somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov.

2. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV).
 • Undervisning i klassen om vold og overgrep.

3. trinn:

 • Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Høyde- og vektmåling gjøres enkeltvis på helsesykepleiers kontor.

4. trinn:

 • Undervisning i klassen om kroppens utvikling og pubertet.
 • Undervisning i klassen i samarbeid med Oslo Krisesenter. Målet er å gi barna kunnskap om vold og overgrep, samt gi de en forståelse av hvordan hjelpeapparatet fungerer.

5. trinn:

 • Undervisning i klassen med tema; god hjernehelse.

6. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
 • Undervisning i grupper om seksuell helse og pubertet.

7. trinn:

 • Tilbud om vaksine mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV). Det gis to doser med minst seks måneders mellomrom. Ved andre dose får klassen info om overgang til ungdomsskole.