Hovedseksjon

Høyfrekvente ord

Her finner du to programmer laget av logoped Randi Orten og adjunkt Thomas Melby på Stenbråten skole. Det ene er "100 vanlige ord". Det inneholder de 100 mest brukte ordene i bøker i 1.-3. klasse. Det andre er "Flere vanlige ord". Det inneholder de 222 mest brukte ordene i det norske språket. Elevene vil ved hjelp av programmene lett kunne gjenkjenne viktige ord i det norske språket. Ordene læres som ordbilder, slik at man ikke trenger å lydere dem.

Programmet virker best hvis en voksen leder det. Målet er at ordet bare skal stå på skjermen en kort tid og at barnet skal kunne si det selv etter at det er fjernet fra skjermen. Ikke øv for mange ord av gangen.