Hovedseksjon

Skole-hjem-samarbeid

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AkS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se Oslo kommunes skolestarterbrosjyre (pdf)

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider