Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Stenbråten skole – et miljøfyrtårn!

Mandag 13. mai 2019 ble Stenbråten skole godkjent som miljøfyrtårn.

Å være et miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi er ikke i mål – men vi er i gang! En av de som kan mest om miljøarbeidet ved skolen, er vaktmester Bjørn. Du som er elev, kan spørre ham om det meste som har med miljøet å gjøre, og få gode svar.

De fleste elevene ved Stenbråten skole kan gå til skolen. Mange ansatte kommer til skolen ved bruk av kollektivtransport. Det er lagt til rette for sykkelparkering. Skolen jobber med å få ned forbruk av varer og med gjenvinning av de ressursene vi benytter.  Å være en miljøfyrtårn innebærer også et kontinuerlig holdningsskapende arbeid med elever på alle trinn. Dette skal vi jobbe med gjennom daglige rutiner bl.a. i forhold til sortering av restavfall, men også gjennom det pedagogiske arbeidet i klassene. Målet er å bidra til at både store og små blir miljøbevisste samfunnsborgere! 

Skolen får nye beholdere for kildesortering i alle rom. Skolens miljøambassadører vil gi opplæring til alle elever i bruk av kildesortering når beholderne er på plass.

Vil du lære mer om miljøet? Det er bare å sette i gang: