Elevrådet

Elevrådet 2015-16

Representantene bytter på å møte, eller har delt skoleåret mellom seg. De samles én gang i måneden. Elevrådsstyret består av fire elever. I elevrådet tar vi opp saker fra basisgruppene som elevene er opptatt av.