Hovedseksjon

Leksehjelp

Fra og med skoleåret 2015-16, ble det en endring i vårt tilbud om leksehjelp. Dette bygger på nye føringer fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten der de statlige timene til leksehjelp nå kan fordeles på alle årstrinn. Skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn.

Stenbråten skole vil fortsatt gi tilbud om leksehjelp på alle trinn, men for å sikre god kvalitet i tilbudet og tettere oppfølging av enkeltelever, vil dette ikke lenger være et åpent tilbud til alle.

Lærerne på trinnet vil vurdere hvem som kan ha nytte og utbytte av et slikt tilbud. Disse elevene vil få med seg et skriv hjem om dette.

Når det gjelder elever som går på AKS, vil elevene der fortsatt ha et tilbud om leksehjelp slik det er nedfelt i Rammeplanen for AKS.