Hovedseksjon

Trivselsleder

Trivselsprogrammet er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Programmet legger til rette for økt aktivitet både i friminuttene og i undervisningen. Aktivitetene i friminuttene blir planlagt og ledet av elever som er valgt som trivselsleder (TL).

Les mer i dokumentlisten.