Velkommen til skolestart

Skolestart

Til alle Stenbråtenfamilier!

Velkommen til skolestart mandag! Vi voksne har hatt gode planleggingsdager sammen denne uka, og forbereder en trygg og trivelig skolestart - med relevant læring - for alle elever. 

Elevene på 2.-7. trinn og Stenbråtenklassen følger ordinær start- og sluttid fra første skoledag - de aller fleste har oppmøte kl 08.30 - se vedlegg. Noen klasser møter kl 08.00.
I henhold til smittevern, skal elevene møte presis, og ikke oppholde seg i skolegården før skolestart. Oppmøte: Ved sin klasseromsinngang. AKS er åpen for 1.-4. trinn for alle som ønsker det. 

Vedlagt er skolens informasjonsbrosjyre, oppdatert smittevernveileder og oversikt over timeplanen for kommende skoleår. Lærerne sender ukeplan for kommende periode så snart det er klart. Tilbud om skolefrokost for 5.-7. trinn åpner tirsdag - se vedlagte timeplan for informasjon om hvilket trinn som serveres hvilken dag.

Litt mer enn halvparten av årets førsteklassinger har deltatt på AKS før skolestart. Jeg har møtt dem, og kan forsikre om at det er flotte medmennesker! Vi gleder oss til å møte resten av førsteklassingene. Førsteklassingene møter i skolegården kl 10.00 (velkomstbrev ble sendt alle 28. juli). På grunn av koronaregler, er det kun tillatt med to voksne pr førsteklassing første skoledag. Søsken kan ikke delta. Foresatte kan dessverre ikke bli med inn i klasserommet, men får kort informasjon / foreldremøte i samlingssalen mens elevene er i klasserommet. Vi legger opp til en trygg og hyggelig morgenstund i skolegården for elever, foresatte og førsteklasses ansatte før elevene går inn i klasserommene sammen med de voksne på trinnet. 

Velkommen skal dere være! I mellomtiden: God helg! Besøk gjerne skolens nettside - der er alltid oppdatert informasjon, og interessante artikler og bilder fra hverdagen på Stenbråten. 

Smittevernhensyn:
1) Alle møter i sitt AKS-hus / sin inngang - fortrinnsvis til avtalt tidspunkt i henhold til påmelding i juni.
2) Før dere går hjemmefra, og når dere kommer til AKS: Vask hender.
3) Hold avstand til elever og ansatte som ikke tilhører samme trinn som deg. Et trinn tilsvarer en kohort / gruppe. (Om noen blir smittet, stenges trinnet, og elever / ansatte må i karantene.)
4) Bruk skolens leker - leker kan ikke tas med hjemmefra.
5) Ha med mat til to måltider.

Les mer i smittevernveilederen i dokumentlista.

Under kan du lese mer om skolen og skolestarten.

Hilsen rektor Lene

Skolens tilbud

Stenbråten skole har en rekke tilbud til elevene utenom vanlig undervisning. Her kan du bl.a. lese om: 

Vi anbefaler dessuten å sjekke skolens nettside med kultur- og fritidstilbud

Skolemelk og skolefrukt

Det er foresatte selv som bestiller melk og frukt. Skolemelk bestilles på skolelyst.no, mens frukt bestilles på skolefrukt.no

Melde fravær

Etter varslet pålegg fra Datatilsynet er foresattes mulighet til å skrive fritekst når de skal melde fravær for sitt barn i Skolemelding fjernet. Dette er for å sikre at foresatte ikke sender sensitive personopplysninger. Det å skrive at en elev er syk, er ifølge Datatilsynet i seg selv en helseopplysning, og skal derfor ikke sendes via Skolemelding (app og web) eller SMS. Foresatte skal heller ikke melde fravær på e-post. Foresatte må melde fravær på én av følgende måter:

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")

Les mer her

Søknad om permisjon

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri. Det er utarbeidet et skjema for søknad om permisjon fra opplæringen. 

Skjemaet kan hentes her (pdf)  #  Les mer her

Her hos oss

Stenbråten skole har en egen sang, laget av Even Olsen. Det er skolekoret som synger.