Hovedseksjon

Skolepatruljen

Skolepatruljen

Generelt

Skolepatruljen består av elever på 7. trinn som hjelper yngre medelever på vei til skolen. De stiller opp før skoletid for å lose sine medelever trygt over gaten. Skolepatruljen er uniformert med oransje vester og flagg, og får grundig opplæring før de settes i tjeneste. Omtrent 60 av barneskolene i Oslo har skolepatrulje. Rundt 1500 elever deltar i skolepatruljen hvert år. Trafikkopplæringsseksjonen i Trafikketaten administrerer, godkjenner og kontrollerer jevnlig skolepatruljevirksomheten ved den enkelte skole i Oslo. Siden starten i 1952, har det aldri skjedd alvorlige ulykker der skolepatruljen har stått på post.

Fakta

  • Består av elever på 7. klassetrinn
  • Er uniformert med oransje vester og flagg
  • Stiller opp før skoletid for å lose sine medelever trygt over gaten
  • Ca. 60 av barneskolene i Oslo har skolepatrulje
  • Rundt 1500 elever deltar i skolepatruljen hvert år
  • På 56 år har det aldri skjedd alvorlige ulykker der skolepatruljen har stått på post
  • Trafikketaten administrerer, godkjenner og kontrollerer jevnlig patruljene