Hovedseksjon

Elevmegling

Elevmeglerne

Elevmegling er en måte å løse konflikter på. En av hovedtankene i elevmegling er at eleven er en ressurs som må aktiveres i forhold til egne konflikter. Elevene må selv ta ansvar for egne valg. Trivsel, trygghet, tillit, tilhørighet, toleranse og respekt er nøkkelord. Erfaringene viser at elevmegling kan bidra med positivt skolemiljø og fører til mindre vold og konflikter.

Mål: Et av våre mål er at alle på skolen skal tenke elevmegling som et alternativ når vi opplever en konflikt. Vi ønsker å være løsningsorientert. Hva kan vi gjøre her og nå? Hvordan ska vi ha det i fremtiden?

Megling er frivillig, meglerne skal være upartiske. Vi skal ikke fokusere på skyld i meglingen, og skal prøve å unngå å spørre om hvorfor. Dette er for å unngå å grave seg tilbake til stadig gamle uoverensstemmelser.

I megling følger vi alltid en fast framgangsmåte:

  • Velkommen til megling (partene presenterer seg)
  • Gå igjennom "lover dere?"-regler
  • Hva har skjedd?
  • Hvordan opplevde du det som skjedde?
  • Forslag til løsning
  • Avtale
  • Oppfølging av avtalen

Alvorlige konflikter, mobbing og vold i elevgruppen er det naturligvis de voksne som håndterer.