Det du trenger å vite om skolestarten

Skolestart

Innkalling til foreldremøte for hele skolen torsdag 30. august (pdf)

Til alle elever fra rektor Lene (pdf)

Mer informasjon om skolestarten i skolestartbrosjyren (finnes på flere språk)

Vi bruker Skoleplattform Oslo som kommunikasjonsverktøy. Her er brukerveiledningen (pdf)

Sykling til skolen - trygt frem og hjem: Brosjyre (pdf)

6-åringer på skoleveien: Foreldrehefte (pdf)

Trafikkopplæring for 1.-4. trinn: Trafikkboka

Her er en oversikt over ferie og fridager for 2018-19

Aktivitesskolen legger ut ukeplaner hver uke. Her er ukeplanene

Informasjon om permisjonsreglene ligger på denne siden

Innkalling til foreldremøte torsdag 30. august