- «Alle» ville gjøre det igjen

Uteskole

Når 2. trinn har uteskole, går turglede og læring hånd i hånd. Denne dagen skulle elevene lage pinnefamilier med kvister og greiner de fant i skogen. Under ser du resultatet av godt samarbeid og nitid jobbing.

Uteskole

Uteskole