Sommerbrev som rektor skrev

Sommerbrev

Første skoledag etter sommerferien, er mandag 20. august. Aktivitetsskolen åpner onsdag 1. august.

Sommerbrev

Sommerbrev