Ønsker din mening om dette

Høringsutkast

Kjære Stenbråtenfamilier og ansatte!

Plan- og bygningsetaten har sendt på høring et forslag om omregulering og utbygging i Stenbråtveien. "Hensikten med utbyggingen er å tilrettelegge for ni nye boligblokker i tillegg til møteplasser og rekreasjonsområder for allmennheten. Forslaget innebærer to alternativer. Plan- og bygningsetaten anbefaler begge alternativene, men vil ta endelig stilling til ett alternativ etter høring." (Sitat høringsforslaget.)

Driftsstyret på Stenbråten skole får saken til behandling i driftsstyremøtet tirsdag 14/1, og skal sende høringsuttalelse på vegne av skolen. Skolen oppfordrer med dette hjemmene og klassene til å snakke sammen om hvilke muligheter de to alternativene kan innebære for familier på Stenbråten.

Dersom dere har synspunkter i saken, er det fint om dere sender dette skriftlig på e-post til rektor; lene.fosser.minge@ude.oslo.kommune.no Begrunn synspunktet. Sitater fra barn, merket med barnets fornavn og alder, ønskes velkommen - barnas stemme har stor verdi når nærmiljøsaker behandles i Oslo kommune.

Les saken mer om saken her - jeg håper å høre fra dere.

NB! Det er naturligvis tillatt for alle å uttale seg også som privatpersoner - alle høringsuttalelser ønskes velkommen.

Mvh rektor Lene