Alle: - Det er veldig fortjent

Årets renholder

Av totalt 54 nominerte fra hele landet mottok han i dag Fagforbundets pris "Årets renholder".

- Vi er heldige som har våre egne ansatte som renholdere på skolen. Dere kjenner skolen nesten best av alle, og sier ifra om ting ikke er i orden. Samtidig gjør du en jobb langt ut over det som forventes og engasjerer deg både ovenfor kollegaer og for skolen, sa assisterende rektor, Andreas Mikkelborg, som sammen med skolens vaktmester, Bjørn Dekko, var tilstede ved utdelingen.

Dette er første gang en ansatt i Oslo kommune har vunnet prisen. Prisen ble delt ut av seksjonsleder Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet.

Årets renholder