Nytt og nyttig om litt av hvert

FAU informerer

Møter i FAU

Tirsdag 13. februar kl. 19.00 (uke 7)

Tirsdag 20. mars kl. 19.00 (uke 12)

Tirsdag 8. mai kl. 19.00 (uke 19)

Tirsdag 12. juni kl. 19.00 (uke 24) 

 

Datoer for natteravn

Fredag 12. januar, Stenbråten 7. trinn (uke 2)

Fredag 2. februar, Stenbråten 6. trinn (uke 5)

Fredag 16. mars, Stenbråten 5. trinn (uke 11)

Fredag 20. april, Stenbråten 7. trinn (uke 16)

Fredag 1. juni, Stenbråten 6. trinn (uke 22)