Her mimer elevene *fisking*

Fellessamling

Onsdag 13. juni ble skoleårets siste fellessamling gjennomført. Vi fikk høre førstetrinnskoret synge, vi fikk se andretrinnselevene mime bl.a. fisking, i tillegg til at skolepatruljen, elevmeglerne og elevrådet ble takket av.

Se bilder