Innsyn i elevlister

Vi får fra tid til annen henvendelser til skolen som innsyn i elevlister. Her finner du informasjon om skolens praksis rundt dette:

Skolen er avhengig av god dialog og tillit fra elever, foreldre/foresatte, samt ansatte. Klasselister utarbeides derfor kun for internt bruk blant skolens lærere og administrativt personale; et internt og nødvendig hjelpemiddel for organisering og planlegging av arbeidet.

Stenbråten skole utarbeider og distribuerer ikke «dokumenter/klasselister» med personopplysninger og taushetsbelagt informasjon til foreldre, elever og «utenforstående». Personvernhensyn taler også imot «meroffentlighet»; utlevering av informasjon om elever, foreldre-/foresattes bosted og annen kontaktinformasjon.

Klassekontakter; valgt av foreldre og foresatte, kan utarbeide egne «private lister» til bruk for etablering av kontakt mellom foreldre/foresatte og elvene i klassene. Slike «klasselister» er verken utarbeidet av- eller distribuert til foreldrene fra skolen; «utenforstående» kan derfor ikke kreve innsyn i disse hos foreldrekontaktene, jfr. forvaltnings- og offentlighetsloven.

For øvrig henvises det til Justisdepartementets uttalelse fra 2009 vedrørende klasselister.