Skolemelding og SMS

Det lanseres én app for foresatte (og én app for elever og ansatte). "Skolemelding for foresatte" og "Skolemelding for elever og ansatte" kan lastes ned til telefon og nettbrett fra App Store/Google Play.

I appen kan du:

  • Motta og svare på meldinger fra skolen din
  • Sende meldinger til dine barns lærere
  • Melde fravær
  • Enkelt ha oversikt over alle meldinger for dine barn
  • Motta varsler når du får nye meldinger fra skolen
  • Logge inn med firesifret kode

Første gang logger du deg på med MinID. Deretter benytter du egenvalgt PIN-kode.

Appen kommer til å be om følgende tillatelser: Varsler (for å motta push-varsler).

Du må være foresatt i Osloskolen for å bruke appen. Appen er en del av Osloskolens meldingsverktøy i Skoleplattform Oslo.

Det vil fortsatt være mulig for foresatte å melde fravær via SMS hvis det er behov for det.

For å melde fra om f.eks. sykt barn sender foresatte en SMS med teksten:

STE klasse tekst til 594 47 270

Hvis du har en elev i klasse 3A, kan du sende en melding slik: 

"STE 3A Pelle er syk i dag. Hilsen Bob" til 594 47 270 

Denne meldingen vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse og/eller mobil.