Foreldreundersøkelsen 2020

Hva er foreldreundersøkelsen?

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjennomføres i Osloskolen fra 17. mars til 31. april 2020.

Les mer her (pdf)