SkoleSMS

Appen gjør det mulig å enkelt få tilgang til alle meldinger fra skolen på telefonen. Det vil også være mulig med toveiskommunikasjon, slik at for eksempel foresatte kan besvare meldinger eller selv sende meldinger til læreren.

Det lanseres én app for elever og ansatte og én app for foresatte. "Skolemelding for elever og ansatte" og "Skolemelding for foresatte" kan lastes ned til telefon og nettbrett fra App Store/Google Play fra august.

Appen gir mulighet for pushvarslinger, slik at den som mottar meldingen får et varsel på telefonen om at "Du har fått en ny melding". Brukeren kan selv velge å slå av varslene. Det blir også enklere pålogging, med firesifret kode.

Hvordan logge seg på appen?

Første gang elever og ansatte logger seg på appen skal de benytte Feide-brukeren sin. Det er det samme brukernavnet og passordet som på resten av Skoleplattform Oslo. Foresatte som logger seg første gang benytter ID-porten, samme løsning som i Skoleplattform Oslo, i nettbanken og for å se skattemeldingen.

Når foresatte, ansatte og elever logger seg på første gang, får han/hun beskjed om å lage en firesifret PIN-kode. Deretter er det PIN-koden som benyttes for å logge seg på. Hvis noen glemmer PIN-koden, bruker de Feide-brukeren/ID-porten for å autentisere seg på nytt.

Det vil fortsatt være mulig for foresatte å melde fravær via SMS hvis det er behov for det.

Hvordan sende SMS til skolen?

For å melde fra om f.eks. sykt barn sender foresatte en SMS med teksten:

  • STE klasse tekst til 594 47 270

Hvis du har en elev i klasse 3A, kan du sende en melding slik: 

"STE 3A Pelle er syk i dag. Hilsen Bob" til 594 47 270 

Denne meldingen vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse og/eller mobil.

Husk at dere må gi beskjed til skolen hvis dere endrer telefonnummer.