Webster-Stratton

I tillegg gir programmet lærerne gode hjelpemidler i forhold til å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos alle elever.

Programmet er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington og er en selvstendig del av et forebyggende behandlingsprogram kalt ”The incredible years” (på norsk ”De utrolige årene”). I tillegg til lærerprogrammet, er det også et foreldreprogram og et eget sosial kompetanseprogram for elever.

Lærerprogrammet har vært utprøvd i skoler og barnehager i Sør-Trøndelag siden 2002 i regi av Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd. Som første skole i Sør-Norge, tilbyr Brusetkollen skole og ressurssenter nå lærerprogrammet til skoler i Oslo. Dette vil være et supplement til den øvrige utadrettede virksomheten.   

Lærere som har gjennomgått kurset vil få økt kompetanse i:

  • å drive positiv klasseledelse
  • å ha et positivt samarbeid med hjemmet rundt utfordrende elever
  • å fremme elevenes sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter
  • å redusere omfanget av utfordrende atferd i klasserommet