Dinosaurskolen

Målet med Dinosaurskolen i klasserommet er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt barnas selvbilde og opplevelser av mestring. Elevene øver på å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle bedre ferdigheter i forhold til problemløsing og konflikthåndtering, samt sinnemestring og selvkontroll.

Undervisningen gjennomføres på 1. og 2. trinn av to gruppeledere, med oppfølging og veiledning av sertifiserte gruppeledere på skolen, og mentor knyttet til RBUP Nord, Universitetet i Tromsø.

Hver klasse har en time per uke. De bruker videoeksempler, hånddukker, ulike aktiviteter, arbeidsbøker og spill, som skal lære elevene de viktigste ferdighetene som skal til for å skape og beholde vennskap, og til å arbeide godt på skolen.

Programmet har vært grundig utprøvd og evaluert i USA og Storbritannia og har vist seg å fremme positiv sosial samhandling mellom elevene, øke samarbeid mellom elever og lærer og reduser verbal og fysisk aggresjon i klasserommet.

Dinosaurskolen er et av programmene til De utrolige årene (DUÅ) v/ Carolyn Webster-Stratton. I tillegg er det også et foreldreprogram og et lærerprogram. De fleste av skolens lærere har deltatt på lærerprogrammet, og vi vil fortsette å tilby lærerne ved skolen dette.

Dinosaurskolen på Facebook

Reportasje om Dinoskolen på Stenbråten skole i Nordstrand Blad 27/3-10