Kurs på AkS (høsten 2018)

Vedlagt finner dere skoleårets kurs- og aktivitetskatalog. Der vil dere finne en oversikt over påmeldingskurs. Send en e-post med ønsket kurs, elevens navn og klasse til geirr.bjerkestrand.saksvold@ude.oslo.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på kursene er aldersbaserte. Sjekk derfor dette på kurstilbudene før påmelding.